Abandoned-villa

یکی از ویلاهای متروکه رامسر

یکی از ویلاهای متروکه که بیشتر شبیه یه ویلا تو جنگ جهانی دوم (نبرد نرماندی) بودش

Share
ساحل رامسر
نمایی از قسمت شمالی جواهرده
Back to Gallery