sa’at-chand-ast

در دنیای تو ساعت چند است؟
پوستر فیلم در دنیای تو ساعت چند است
لیلا حاتمی و علی مصفا در دنیای تو ساعت چند است؟
Back to Gallery