فیلم جرم مسعود کیمیایی

چند روز پیش فیلم جرم مسعود کیمیایی رو دیدم چیزایی ازش شنیده بودم، این که فیلم سیاه سفیده یا سبک کاریش مثل کاری قبلی مسعود کیمیاییِ واقعیت اینه که مسعود کیمیایی نمی خواد استایلشُ بعد از این همه سال عوض کنه،مثل همیشه چاقو نقش اول فیلم بود، داستانُ فیلمنامش به نظرم راضی کننده بود،ولی بعضی […]

Share