در نا اُمیدی بسی اُمید است

این جمله به سراغم اومده جدیدا

در نا اُمیدی بسی امید است

نمی دونم چقدر به این جمله اعتقاد دارید چون خودمم نمیدونم چقدر اعتقاد دارم!

در مقطعی از زندگی آدم زیر فشار ها کم میاره،مخصوصا اگه همیشه مشکلات پشت مشکلات واسش صف کشیده باشند و بقولی همیشه تو سربالایی باشه،دقیقا تو همین سربالایی که منتظری به سر پایینی برسی یهو همه چی عوض میشه و به شیبِ ۹۰ درجه میرسی.

غروب هر روز در اتاق من
غروب هر روز در اتاق من

 

ادامه خواندن “در نا اُمیدی بسی اُمید است”

Share